Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2018

27 FEB 2018 20:08
Nu är det åter snart mars och dags för årsmöte, se kallelse och förslag till föredragslista nedan.
  • Skapad: 27 FEB 2018 20:08

Kallelse till Årsmöte för

Nora Bågskytteklubb 2018

Tid:              Den 22 mars kl 18:00.

Plats:          Inomhuslokalen på Godtemplargränd 2.

 

På valbar plats:

Ordförande 1 år

2 st Ledamot 2 år

Suppleant 1  år

2 st revisorer 1 år

3 personer till valberedning 1 år

 

 

Årsmöteshandlingar, föredragslista och inkomna motioner kommer anslås i inomhuslokalen senast 1 vecka innan mötet.

Fika bjuds på under mötet.

 

Förslag till föredragslista

 

1.        Fastställande av röstlängd för mötet.

2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.        Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.        Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.        Fastställande av föredragningslista.

6.        Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.        Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.        Fastställande av medlemsavgifter.

10.      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.      Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)  en revisor samt  en suppleant(ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) en, om möjligt tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande(sammankallande)

13.      Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Skribent: Isak Carlsson
Epost: Adressen Gömd

Information om

Träningstider &

Medlemsavgift

 

Intranät

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 

Vår verksamhet finansieras 

med hjälp från:

Länsförsäkringar bergslagen

-LIFfarg

sammansatt_logo_leader copy

 Och

 

 

Postadress:
Nora BSK - Bågskytte
Robert Gustafsson, Vågmästargatan 19
71332 Nora

Kontakt:
Tel: 0765035153
E-post: info@norabagskytte.s...

Se all info